YCM 106A

se čtvrtou přídavnou osou

rozměry obrobků: